สารจากกรรมการผู้อำนวยการ
ประวัติความเป็นมา
ใบรับรองคุณภาพ
บริการเบื้องต้น
บริการหลังการก่อสร้าง
ปลวก
มด
แมลงสาบ
หนู
ยุง
 
ปลวกเป็นแมลงชนิดหนึ่ง ดังนั้น การเจริญเติบโตของมันจึงเกิดขึ้นจากการลอกคราบเหมือนกับแมลงอื่นโดยทั่วไป วงจรชีวิตของปลวกสามารถแบ่งเป็น 3 ระยะคือ

1.  ระยะไข่ (Egg)
  ปลวกส่วนใหญ่จะวางไข่เป็นฟองเดี่ยวไข่มีรูปร่างทรงกระบอก หัวและท้ายมนมีความยาวประมาณ 1-1.5 มม.

2.  ระยะตัวอ่อนระยะแรก (Larva)
  เริ่มจากไข่ที่ฟักเป็นตัวแล้วลอกคราบหลายครั้ง จะเป็นตัวอ่อนระยะหลัง (Nymph) ซึ่งมีลักษณะเหมือนตัวแก่ (Adult) แต่มีขนาดเล็กกว่า

3.  ระยะตัวแก่ (Adult)
  เมื่อตัวอ่อนลอกคราบครั้งสุดท้ายแล้วก็จะเป็นตัวแก่ โดยจะสังเกตจากปีก 2 คู่ที่ยาวออกมาจนเลยส่วนท้อง ปลวกจะแตกต่างจากแมลงอื่นตรงที่ตัวแก่จะมีอายุยืนยาวหลายปี


 
วรรณะของปลวก
   
ปลวกเป็นแมลง “สังคม” มีการแบ่งหน้าที่กันในการทำงานในรัง
ดังนั้นในรังหนึ่งๆ สามารถแบ่งปลวกออกไปตามวรรณะ (Caste) ต่างๆได้ 3 วรรณะ (Caste)
   
< ย้อนกลับ   ถัดไป >  
 
CopyRight @ 2007 All Rights Reserved.